காஞ்ச‌னா, சென்னை 17

Posted on

மல்லிகா அக்கா, எனக்கு ஒரு பிரச்சினை, என்னவென்றால் என் புருஷனுக்கு புண்டை, மயிரே இல்லாமல் மழமழ என இருந்தால் பிடிக்கும். ஆனால் என் க‌ள்ள‌க் காத‌ல‌னுக்கு புண்டையில் பொச பொசவென க‌ருத்த ம‌யிர்க‌ள் ம‌ண்டியிருந்தால் பிடிக்கிற‌து. இத‌ற்கு நான் என்ன‌ செய்வ‌து?
காஞ்ச‌னா, சென்னை 17

!! இது ச‌ற்று சிக்கலான‌ விஷ‌ய‌ம்தான் காஞ்ச‌னா, கொஞ்ச‌ம் ச‌மாளித்து இருவ‌ரிமும் சொல்லி (த‌னித்த‌னியாக‌த்தான்!) உன் புண்டையில் ம‌யிரை அள‌வாக‌ டிரிம் செய்து வைத்து கொள்ள‌லாம்.